Specialisatie

‘De kracht van het Persoonlijk Symbool!’

Als nabestaande heeft men de behoefte om te zorgen voor een persoonlijke afscheidsceremonie.

Maar wat is persoonlijk?
Ik ben van mening dat er sprake is van een persoonlijk afscheid als je een waarheidsgetrouw beeld kunt schetsen van de overledene. Hiervoor is het belangrijk te luisteren naar de verhalen en herinneringen van de nabestaanden. Iedereen moet zich daar in herkennen en gehoord voelen. Waarna er betekenis gegeven kan worden aan de nieuwe plaats die de overledene inneemt in het leven van de nabestaanden. Dan is het een afscheid wat je raakt!
Dat kan mede door gebruik te maken van het Persoonlijk Symbool.

Een symbool is een begrip met een grote emotionele waarde en verwijst naar een diepere betekenis. Dat beeld geeft je kracht. Die betekenis kan voor iedereen anders zijn.
Neem bijvoorbeeld een afbeelding van een koffer. Daar zit geen gevoel bij.
Heb je echter een koffer gekocht voor je eerste vakantiereis zonder je ouders, staat de koffer symbool voor zelfstandigheid en is het geladen met emoties.
Symbolen ontstaan uit ervaringen vanuit het dagelijkse leven.
Een symbool is veelzijdig en kan positief of negatief zijn. Afhankelijk van de ervaringen die we er aan ontlenen.
Het symbool van de koffer kan positief gebruikt worden als herinnering aan een geweldige vakantiereis, met het hele gezin, voor jullie 25 jarige bruiloft.
Symboliseert de koffer een scheiding dan heeft het een negatieve lading.
Symbolen groeien mee in je levenservaringen. Ben je bijvoorbeeld weer gelukkig na je scheiding dan staat de koffer niet meer symbool voor de scheiding als een negatieve ervaring. De waarde van het persoonlijk symbool wordt dus bepaald door het moment.

Met een Persoonlijk Symbool kun je iemand karakteriseren, dat staat voor zijn of haar persoonlijkheid en daarmee duid je iemands kracht.
Het Persoonlijk Symbool kan met behulp van creatieve werkvormen en symboliek als leidraad dienen voor de ceremonie.
Bij een afscheid kom ik als ritueelbegeleider tot een Persoonlijk Symbool door samen met de nabestaanden de overledene te karakteriseren en het karakter, de herinnering te vertalen naar een Persoonlijk Symbool. Het Persoonlijk Symbool geeft dan betekenis aan de overledene voor wat hij/zij betekent voor de nabestaanden en gaat betekenen voor hen in de toekomst en geeft daardoor troost en kracht.

filmrolletje